15. Henkisen tien määränpäättömyys

Kun mielen mekaaninen ajatussyöte – tietäminen
objektien ja tilanteiden tunnistaminen
hetkeksi sammuu

Minäkuva
häviää syvään hiljaisuuteen
jossa kohteeton rakkaus
voi ainoastaan näyttäytyä todellisuutena
tuoreena ja muuttumattomana

Ajatukselle täysin tuntemattomana

Tätä todellisuuden hetkellistä kokemista
kutsutaan usein henkiseksi heräämiseksi

Kokemisen muuttuessa kokemukseksi
kokonaisuudesta pilkottu kokemus
tallentuu tietona muistiin
rakentaen kokijaa – kiinteän oloista mielikuva-ajattelijaa
joka ajattelee ohikiitäviä ajatuksiaan

Kokija on kokemisen keskipiste
niin kuin ajattelija on ajatuksien keskipiste
mielikuva minuus jota kutsutaan egoksi

Kahlehdittuna kuolleeseen kokemukseen
tiedostamaton ajatus vahvistuu
synnyttäen piinaavan halun
kokea uudelleen jo koettu rauha
joka oli kaiken koetun poissaoloa

Etsiminen alkaa

Halu kokea ennen kokematon
ohjaa ajatusta perinnetietoon
uskomusjärjestelmään
jota kutsutaan henkiseksi tieksi

Ajatus – halun kultivoimana
jatkaa mekaanista juoruiluaan
jakaen tällä kertaa tapahtumia pyhyyteen ja pahuuteen
nyt perusteenaan minäkuvan uusi päämäärä
valaistuminen

Siten ajatus luo henkiselle tielle auktoriteetteja
jotka tarjoavat systeemejä systeemittömään
opettajia ja oppilaita

Hän, joka sanoo tietävänsä tien totuuteen
tarjoten maksullista meditaatiota
tuskin tietää

Sillä totuuteen
ei voi johtaa yksikään tie
eikä rahalla saa raivattua oikopolkuja

Tieto on kuollut kokemus
eikä elävää ymmärrystä, älyä
kukaan voi kahlita sanoihin

Kun henkisen tien kulkijan
koko olemus ymmärtää tämän
hän saapuu henkisen tiensä päähän
ja antautuu tietämättömyydelle

Antautuessaan ajatus irrottautuu
rauhan kokemisen kuolleesta muistosta
ja halu sammuu
tuhoten kaikki ulkopuoliset auktoriteetit

jättäen mieleen herkkyyden tilan
jossa koko mielen kapasiteetti on käytössä

Integroitunut, eheä
syvän hiljainen mieli
voi oivaltaa
ettei ajatus voi koskaan tietää
muuta kuin itsensä

Matka tuntemattomaan
syvälle itseen
jatkuu poluttomalla maalla
missä ajatuksen hiljainen hurina
ei häiritse todellisuuden kokemista

ymmärtäjän ymmärtämistä

– Tomi Lagerroos & Jukka Salminen

Kuva Lalibelasta Etiopiasta

Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

2017-12-17T11:21:19+00:00 06/09/2013|runoja|

Leave A Comment